GDPR

 

Vores kunders personlige integritet , vil Groomer.dk gerne beskytte. Her beskrivelse af, hvordan vi anvender og gemmer dine personlige oplysninger samt hvorfor vi gør det.

Vi behandler dine personlige oplysninger for at:

Kunne administrere dine køb, når du handler hos os, og så du får mulighed for at benytte de funktioner, du får adgang til . De e-mail, sms og post, vi sender, skal være baseret på din købshistorik og de varer, du faktisk har vist interesse for.

 

Hvilke rettigheder og inflydelse har du på, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger?

Du har de fleste rettigheder i henhold til GDPR – blandt andet retten til altid at indvende imod markedsføring.

 

Hvem står for ansvaret af dine personlige oplysninger?

Groomer.dk, med CVR-nummer 39231344 er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

 

Her informerer vi dig om vores integritetspolitik. Behandling af dine personlige oplysninger, når du handler hos os, når du besøger os og opretter dig selv online og får sms’er, postforsendelser, eller information fra os.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, eller du vil henvende dig til os vedrørende benyttelse af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 61341803 eller. email info@groomer.dk.

 

 

Kort sagt behandler vi dine personlige oplysninger til brug for at:

 

·        administrere dine køb, når du handler hos os,

·        sende dig e-mail, sms og post,

·        følge gældende love og regler, og

·        tilbyde en hjemmeside der fungerer og bliver så brugervenlig som muligt.

 

 

 

 

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

 

Groomer.dk arbejder aktivt med at følge EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) for at beskytte dine personlige oplysninger mod ulovlig eller ukorrekt behandling. Vi har interne rutiner, der sikrer, at der ikke er flere personer end nødvendigt, der har adgang til dine oplysninger.

 

 

 

Skal du give os dine personlige oplysninger, og hvad sker der, hvis du ikke gør det?

 

For at vi kan betjene dig, og for at det skal være muligt at indgå aftaler med os ( Groomer.dk) er det nødvendigt, at du giver os nogle personlige oplysninger. Hvis du ikke giver os de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at vi skal kunne opfylde vores aftale med dig, kan vi ikke levere dine varer, eller sende dig informationer om leveringstermin, forsinkelser m.m..

 

Hvis du ikke giver de oplysninger, der kræves til disse funktioner, som vi beder om dit samtykke til, vil vi ikke kunne behandle dine personlige oplysninger til dette formål. Dit samtykke er nødvendigt, for eksempel hvis du vil fortsætte med at modtage, sms’er m.m., der indeholder information  til dig..

 

Dine personlige oplysninger behandles kun af Groomer.dk.

 

 

Her får du detaljer om, hvordan vi kan dele dine personlige oplysninger:

Vi deler dine personlige oplysninger med vores transportleverandør for at kunne levere de varer, du har købt hjem til dig eller tilbage til os, hvis du fortryder eller reklamerer over dit køb eller ønsker at bytte din vare. Det gør vi for at sikre, at transportøren kan gennemføre leveringen og sende information til dig om, at dine varer er klar til afhentning,

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke betaler til tiden, deler vi dine personlige oplysninger med en af de leverandører, vi benytter til at inddrive betalingen,

Vi deler dine personlige oplysninger med de fragtselskaber, vi benytter.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvilke myndigheder vi deler dine personlige oplysninger med, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger?

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) har du visse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi har beskrevet dine rettigheder, og hvad de indebærer herunder. Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger ovenfor.

 

Tilbagekalde din accept.

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger i kraft af, at du har givet din accept, har du ret til når som helst at tilbagekalde hele eller dele af dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger. Tilbagekaldelse af dit samtykke gælder fra og med datoen for tilbagekaldelsen.

 

Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse på, om personlige oplysninger, der vedrører dig, bliver behandlet, samt adgang til information om, hvordan de personlige oplysninger behandles, fx formål med behandlingen, og hvilke kategorier af personlige oplysninger behandlingen omfatter. Du har også ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, der behandles.

 

Ret til at få rettet.

Du har også ret til, uden unødigt ophold at få forkerte personlige oplysninger rettet, samt ved at afgive oplysninger at supplere ufuldstændige oplysninger.

 

Ret til at blive slettet.

Du har ret til at bede om at få slettet dine personlige oplysninger, hvis:

 

·        de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet eller behandles til,

 

·        hvis du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er begrundet i, og der ikke er nogen anden retslig grund til behandlingen,

 

·        hvis du har indvendinger mod behandlingen, og vi ikke har berettigede grunde til at fortsætte med behandlingen, der vejer tungere end dine grunde til ikke at fortsætte,

 

·        når de personlige oplysninger er blevet behandlet på ulovlig vis eller hvis

 

·        de personlige oplysninger skal slettes for at opfylde en retslig forpligtelse, der omfatter os.

 

Vi (Groomer.dk) sletter dine personlige oplysninger på din anmodning under forudsætning af, at vi ikke har pligt til at gemme de personlige oplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) eller anden lovgivning.

 

Ret til at begrænsning .

 

Du har ret til at bede om, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses, hvis:

 

·        du bestrider oplysningernes korrekthed (dog kun for en periode, der giver os mulighed for at undersøge dette),

 

·        behandlingen er ulovlig, og du vil have, at vi begrænser oplysningerne i stedet for at slette dem,

 

·        du har brug for de personlige oplysninger for at gøre gældende eller forsvare retslige krav, men vi ikke længere behøver dine personlige oplysninger, eller

 

·        du har indvendinger mod behandlingen, hvis vi ikke har foretaget en vurdering

 

Ret til at indvendelse mod behandling

 

Du har når som helst ret til at indvende mod behandlingen af dine personlige oplysninger, der er begrundet i en interesseafvejning , undtaget, hvis vi kan fremvise ufravigelige berettigede grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine rettigheder og friheder, eller hvis det sker for at udøve eller forsvare retslige krav.

 

Du har også ret til indvendelse mod, at dine personlige oplysninger bliver behandlet til markedsføringsformål, herunder profilering i den udstrækning, behandlingen har forbindelse med denne direkte markedsføring. Dette sker aldrig uden indhentelse af forudgående tilladelse.

 

Ret til at indgive klager

 

Du har ret til at klage til kompetent tilsynsmyndighed (uden det påvirker nogen anden administrativ høringsprocedure eller klagemulighed). En sådan klage indgives med fordel til myndighederne i den medlemsstat i EU/EEC, hvor du har din bopæl, hvor du arbejder, eller hvor overtrædelsen af gældende love og regler for databeskyttelse påstås at være sket.

 

Ret til dataportabilitet

 

Du har ret til at få aktindsigt i de personlige oplysninger, der vedrører dig, som du har givet os i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse til en anden personoplysningsansvarlig , hvis:

 

behandlingen er begrundet i dit samtykke eller en aftale, og

 

behandlingen foregår automatisk.

 

Du har ret til at overføre personlige oplysninger direkte fra os til en anden personoplysningsansvarlig, hvis det er teknisk muligt.